บ้านหิ่งห้อย

HOUSE OF FIREFLIES

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีจาก
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลาทูหยองเหมาะเป็นของทานเล่นหรือกับข้าว ทำจากเนื้อปลาทูเมืองแม่กลองอุดมไปด้วย โปรตีน ไอโอดีน และ Omega 3 ส้มสายพันธุ์ดั้งเดิมจังสมุทรสงครามมีประวัติการปลูกมานานกว่า 150 ปี ปลอดสารพิษ มีเนื้อสีเหลืองน้ำผึ้ง

บ้านหิ่งห้อย

HOUSE OF FIREFLIES

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีจาก
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลาทูหยองเหมาะเป็นของทานเล่นหรือกับข้าว ทำจากเนื้อปลาทูเมืองแม่กลองอุดมไปด้วย โปรตีน ไอโอดีน และ Omega 3 ส้มสายพันธุ์ดั้งเดิมจังสมุทรสงครามมีประวัติการปลูกมานานกว่า 150 ปี ปลอดสารพิษ มีเนื้อสีเหลืองน้ำผึ้ง

กล้วยเบรกแตก 35 บาท

กล้วยเบรกแตกทำจากกล้วยท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม กรุบกรอบหวานมัน เหมาะกินเล่นไม่ว่าจะเป็นเวลาดูหนังอยู่ที่บ้าน อ่านหนังสือ หรือทำงาน

สั่งซื้อสินค้า

กล้วยเบรกแตก 35 บาท

กล้วยเบรกแตกทำจากกล้วยท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม กรุบกรอบหวานมัน เหมาะกินเล่นไม่ว่าจะเป็นเวลาดูหนังอยู่ที่บ้าน อ่านหนังสือ หรือทำงาน

สั่งซื้อสินค้า