สัมปันนี

170 ฿

ขนมไทยโบราณ มีชื่อว่า สัมปันนีเนื่องจาก มีรูปทรงคล้ายเรือสัมปันนีทำจากแป้งกวน ห่อด้วยใบตองตากแห้ง เหมาะนำไปกินเล่นหรือให้เป็นของฝาก