ส้มโอพันธุ์ ข้าวใหญ่

85 ฿

ส้มสายพันธุ์ดั้งเดิมจังสมุทรสงครามมีประวัติการปลูกมานานกว่า 150 ปี ปลอดสารพิษ มีเนื้อสีเหลืองน้ำผึ้ง นุ่ม รสชาติ หวานอร่อย